FORMAT CELL – ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU SỐ, CHỮ, TIỀN TỆ, KÝ HIỆU ĐẶC BIỆT TRONG EXCEL

FORMAT CELL – ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU SỐ, CHỮ, TIỀN TỆ, KÝ HIỆU ĐẶC BIỆT TRONG EXCEL

Định dạng Formats Cell là tính năng cho phép bạn định dạng số cho dữ liệu để có cái nhìn trực quan về văn bản. Đồng thời, định dạng còn cho bạn biết chính xác kiểu dữ liệu bạn đang sử dụng trong bảng tính.

Sử dụng định dạng Formats Cell trong bảng tính không những giúp cho các thông tin của bạn dễ đọc hơn mà còn khiến cho bạn sử dụng thông tin dễ dàng, nhanh chóng hơn.

Cách thiết lập định dạng số

Bước 1: Bạn vào tab Home, sau đó nhấp vào trình đơn thả xuống Number Format trong nhóm Number và chọn định dạng mong muốn

Bước 2: Bạn cũng có thể nhấp vào một trong những định dạng số nhanh dưới trình đơn thả xuống.

Bước 3: Ở ví dụ này, mình muốn thêm ký hiệu tiền tệ cho các chữ số trong bảng tính nên mình sẽ nhấp vào biểu tượng hình $ dưới trình đơn thả xuống và chọn đơn vị tiền tệ mà mình muốn dùng.

Sau khi mình chọn đơn vị tiền tệ theo Anh, mình nhận được kết quả.

Các dạng định dạng số

Định dạng số (Number)

Bước 1: Bạn bôi đen vùng dữ liệu cần định dạng.

Bước 2: Bạn click chuột phải và chọn Format Cells.

Bước 3: Bạn chọn Number để định dạng cho số, sau đó chọn mục Use 1000 Separator để Excel tự động thêm dấu phẩy sau mỗi 2 chữ số.

Bước 4: Bạn nhấn Enter để nhận kết quả mong muốn.

Định dạng tiền tệ, kế toán

Bước 1: Bạn bôi đen vùng dữ liệu cần định dạng tiền tệ.

Bước 2: Bạn nhấp vào biểu tượng hình $ dưới trình đơn thả xuống và chọn đơn vị tiền tệ mà mình muốn dùng.

Bước 3: Mình sẽ chọn đơn vị tiền tệ theo Anh, mình nhận được kết quả.

Định dạng ngày tháng, thời gian

Bước 1: Bạn chọn định dạng ngày, tháng, năm mà bạn muốn sử dụng trong bảng tính rồi nhấp OK.

Bước 2: Bạn nhập ngày, tháng, năm theo định dạng đã chọn.

Định dạng phần trăm

Bước 1: Bạn bôi đen vùng dữ liệu cần định dạng phần trăm.

Bước 2: Bạn nhấp vào trình đơn thả xuống Number Format trên tab Home và chọn Percentage.

Vậy là bạn đã định dạng phần trăm cho ô mà bạn muốn rồi.

Định dạng phân số

Bước 1: Bạn bôi đen vùng dữ liệu cần định dạng phân số.

Bước 2: Bạn nhấp vào trình đơn thả xuống Number Format trên tab Home và chọn Fraction.

Định dạng khoa học

Bước 1: Bạn bôi đen vùng dữ liệu cần định dạng khoa học.

Bước 2: Bạn nhấp vào trình đơn thả xuống Number Format trên tab Home và chọn Scientific.

Vậy là bạn đã định dạng khoa học thành công.

 

 

 

Bài viết liên quan

0986.751.698