Hàm EDATE Trong Excel Và Cách Sử Dụng

Cách Sử Dụng Hàm EDATE Tính Ngày Đáo Hạn, Đến Hạn Trong Excel

Nếu như bạn đang gặp vấn đề hoặc thắc mắc, làm thế nào để tính được ngày đáo hạn, đến hạn trong Excel? Đừng lo lắng, bài viết dưới đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng hàm EDATE tính ngày đáo hạn, đến hạn trong Excel chi tiết, có ví dụ minh họa dễ hiểu.

Hàm EDATE là một hàm tính ngày trong Excel.

Ứng dụng của hàm EDATE trong Excel:

 • Giúp trả về các giá trị ngày trước hoặc sau ngày cố định đã được xác định trước, cho trước.
 • Giúp cho việc tính toán trở nên dễ dàng và nhanh chóng.

II. Cách sử dụng hàm EDATE trong Excel

1. Cú pháp hàm

Cú pháp hàm: =EDATE(start_date;months)

Trong đó:

 • Start_date: Ngày bắt đầu.
 • Months: Số tháng trước hoặc sau số tháng ở ngày bắt đầu (Số dương tượng trưng cho ngày ở hiện tại, số âm tượng trưng ngày ở quá khứ).

Lưu ý:

 • Nếu start_date không phải là ngày hợp lệ, hàm EDATE trả về giá trị lỗi #VALUE!.
 • Nếu months không phải là số nguyên thì hàm EDATE sẽ chỉ lấy phần nguyên của số đó mà thôi.
 • Đối với tháng 2 thì kết quả không thể vượt quá 28 ngày (năm không nhuận) và 29 ngày (năm nhuận).
 • Nếu giá trị months lớn vượt quá 12 tháng thì hàm EDATE sẽ tính qua cho năm sau.

2. Cách sử dụng

Ví dụ: Hãy sử dụng hàm EDATE để thực hiện tính số ngày thõa mãn điều kiện trong bảng sau.

Ví dụ

Bước 1: Nhập hàm =EDATE(D7;E7).

Nhập hàm =EDATE(D7;E7)

Bước 2: Nhấn Enter và kiểm tra lại kết quả.

Giải thích kết quả:

 • Các số dương: Cộng thêm tháng vào ngày bắt đầu.
 • Các số âm: Trừ đi tháng ở ngày bắt đầu.
 • Các số không phải số nguyên như 15,5 thì hàm EDATE chỉ lấy 15.

Nhấn Enter và kiểm tra lại kết quả

Mua phần mềm Microsoft Office tại Thế Giới Di Động:

Và đó là cách sử dụng hàm EDATE có thể giúp bạn tính ngày đến hạn, ngày đáo hạn trong Excel cực chi tiết, có ví dụ dễ hiểu.

Bài viết liên quan

0986.751.698