Hàm Networkdays Trong Excel

Cách dùng hàm NETWORKDAYS trong Excel để tính ngày làm việc đơn giản

Tính ngày làm việc của nhân viên là một công việc tốn khá nhiều thời gian và sức lực. Để tối ưu thời gian làm việc, Excel cho phép bạn tính số ngày làm cực kì đơn giản chỉ với một vài thao tác, mời bạn cùng tham khảo trong bài viết sau nhé!

Hàm NETWORKDAYS dùng để tính toán tổng số ngày làm việc của nhân viên trong một thời kỳ cụ thể, không bao gồm ngày cuối tuần và những ngày nghỉ Lễ đã xác định, một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn.

2 – Công thức hàm NETWORKDAYS

Công thức hàm NETWORKDAYS: =NETWORKDAYS(start_day; end_day; holidays)

Trong đó: 

  • start_day là ngày bắt đầu làm việc, là tham số bắt buộc trong hàm.
  • end_day là ngày kết thúc và là tham số bắt buộc trong hàm.
  • [holidays] là một hay nhiều ngày nghỉ cần loại trừ ra khỏi lịch làm việc.

Công thức hàm NETWORKDAYS

3 – Ví dụ hàm NETWORKDAYS cơ bản

Ví dụ: Dùng hàm NETWORKDAYS để tính ngày công của nhân viên làm việc trong tháng 7/2021, ta thực hiện như sau:

Bước 1: Nhập công thức =NETWORKDAYS(B3;C3;D3) và nhấn Enter vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả (E3).

Nhập công thức =NETWORKDAYS(B3,C3,D3) và nhấn Enter.

Bước 2: Từ ô nhập công thức, bạn chỉ cần kéo chuột xuống các dòng còn lại để hiện tất cả kết quả của nhân viên trong công ty.

Từ ô nhập công thức, bạn kéo chuột xuống các dòng còn lại để hiện kết quả.

4 – Lưu ý khi dùng hàm NETWORKDAYS

Dưới đây là các lưu ý khi sử dụng trong hàm NETWORKDAYS:

  • Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Ngày mặc định là ngày 1/1/1900.
  • Bạn nên nhập ngày tháng bằng hàm DATE hoặc được định dạng ngày tháng rõ ràng, vấn đề có thể xảy ra nếu bạn nhập ngày tháng dạng văn bản.
  • Nếu bất kỳ giá trị nào không phải là ngày hợp lệ, hàm NETWORKDAYS trả về giá trị lỗi #VALUE!.

Lỗi #VALUE!

 

Bài viết liên quan

0986.751.698